Bijdrage

Bijdrageregeling


Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

(klik hier voor de limitatieve lijst materialen ontwikkelingsdoelen/eindtermen)

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor :


  • Activiteiten of verplichte materialen die noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. Deze bedraagt € 45 voor kleuters € 85 voor kinderen in de lagere school. Onder deze bijdragen vallen onder andere leeruitstappen, toneelvoorstellingen, sportdagen, schoolreizen, zwemmen.

  • Meerdaagse uitstappen.     Hiervoor  bedraagt de maximumfactuur € 425 voor de volledige duur van de lagere school.
  • Niet-verplichte activiteiten of materialen. Dit zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een bijdrage voor betalen. Onder deze bijdragen vallen onder andere middagtoezicht, drank, warme maaltijden, tijdschriften, sport op woensdagnamiddag. Deze bedragen worden steeds vermeld op de bestelbon.