CLB

Contactgegevens voor onze school       


Vrij CLB regio Gent

Vestiging Halvemaan

Halvemaanstraat 96

9040 Sint-Amandsberg

09/2778400

halvemaanstraat@vclbgent.be

www.vclbgent.be


Onze school werkt samen met het vrij CLB regio Gent.

Mevrouw Nona Debergh is de contactpersoon voor onze school.

Als school kunnen wij ook beroep doen op

  • mevr. Joke Pattyn (verpleegkundige)
  • mevr. Laurence Vandenweghe (schoolarts)
  • mevr. Myriam Lylon (adminstratief medewerker)


Wat doet het CLB?


Het CLB vindt het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen en al hun talenten ontwikkelen.

Daarom volgt ze het welbevinden en de gezondheid van de kinderen op.

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op het CLB beroep doen voor informatie, advies en begeleiding op volgende vier domeinen :

  • leren en studeren
  • studiekeuze
  • preventieve gezondheidszorg
  • socio-emotionele ontwikkeling

Het CLB werkt vraaggestuurd. Dit wil zeggen dat iedereen het initiatief mag nemen om de medewerkers te contacteren.

Maar het CLB heeft ook drie verplichte opdrachten die de wetgever hen oplegt en die leerlingen en ouders niet mogen weigeren :

  • medische onderzoeken
  • tussenkomsten bij besmettelijke ziekten
  • begeleiding bij spijbelen

Wanneer de school vraagt om een leerling te begeleiden die jonger is dan 12 jaar, vraagt men hiervoor steeds de toestemming van de ouders.