Rapporten

Data rapporten schooljaar 2017-2018

•vrijdag 27 oktober 2017

•vrijdag 21 december 2017

•vrijdag 2 maart 2018

•vrijdag 4 mei 2018

•vrijdag 29 juni 2018


In de lagere school krijgen de kinderen 5 keer per schooljaar een rapport mee.

Dit rapport bestaat uit twee delen : een beoordelingsrapport en een perioderapport.


Op het beoordelingsrapport of opvoedingsrapport worden zowel leef- als werkattitudes beoordeeld.

Telkens komen twee leerwaarden aan bod, de leefwaarden zijn gekoppeld aan de lessen sociale vaardigheden in de klas.


Het perioderapport of puntenrapport omvat de beoordeling per vak of vakonderdeeld.

Op dit rapport wordt steeds het gewenst minimum vermeld.

Dit geeft aan hoeveel uw kind moet behalen om te kunnen stellen dat de basisleerstof beheerst is.

Ook het klasgemiddelde wordt vermeld.

Kennisvakken worden door middel van punten gerapporteerd.

Vaardigheden en attitudes, die we vooral vinden in muzische opvoeding, schrift en bewegingsopvoeding worden door middel van letters gerapporteerd.

  • A           Uw kind kan dit heel echt goed, uw kind beheerst dit.
  • B   Dit gaat al goed, uw kind is echt op goede weg.
  • C   Uw kind zet de eerste stappen, er is nog een weg af te leggen.
  • D   Dit gaat momenteel nog niet, we werken er samen aan.


Voor wero, godsdienst en Frans is het mogelijk dat zowel met punten als met letters gewerkt wordt.

In het eerste leerjaar wordt in het eerste trimester enkel met letters gerapporteerd.


Bij het tweede en vierde rapport wordt ook een syntheserapport meegegeven dat zich over de hele voorbije trimester uitstrekt. De afdruk gebeurt op gekleurd papier.

In juni wordt ook een jaarrapport toegevoegd.